Photo by Min An from Pexels

Toto ťa čaká podľa predpovede anjelov tento týždeň od 8.6. do 14.6. 2020.

V začiatkoch júna Muriel radí upriamiť pozornosť na čerstvý vzduch. Nadýchajte sa ho v prírode, na prechádzkach, či pri behu. Čakajú vás totiž krásne dni. Strávte ich predovšetkým vonku, napríklad pri práci v záhrade. Venujte sa najmä koníčkom, ktoré vám umožňujú byť vonku a vdychovať čerstvý vzduch.

Dajte si pozor na svoje zdravie. V tomto týždni hrozia problémy s bruchom alebo pruhom. Aj keď máte dostatok energie, chuti a vôle pracovať, tvoriť či meniť, nezabúdajte, že vaše telo potrebuje dobrú prípravu, a že každý z nás má určité limity. Prácu si preto rozdeľte tak, aby vám nespôsobila problémy.

Ak hľadáte odpovede na finančné otázky, skúste sa najprv zamyslieť nad tým, ako vás ovplyvňujú peniaze, do akej miery im venujete svoj čas a pozornosť. V tomto týždni totiž hrozia problémy vo vzťahoch kvôli peniazom, ale aj samotnej práci. Je možné, že to, koľko času venujete svojej práci, bude mať negatívny dopad na váš vzťah.

zdroj: Photo by Andrea Piacquadio from Pexels

Nezadaní by na to tiež mali upriamiť svoju pozornosť. Pre prácu totiž môžu zanedbávať potrebu blízkosti človeka, ktorého majú radi. Láska nepríde, pokiaľ sa venujete iba práci a nemáte čas zoznámiť sa, byť uvoľnený a otvorení láske. Prijmite preto pomoc od anjela Muriela, nech vám osvetlí najbližšie dni, aby ste dobre videli, čo máte zmeniť alebo upraviť.

Nebojte sa prichádzajúcej finančnej stagnácie. Skôr sa snažte prijať opatrenia, ktoré zaručia, že toto obdobie v pohode prežijete a budete stáť pevne nohami na zemi. Nezamestnaní by sa mali opäť s novou energiou pustiť do hľadania vhodnej práce, ale takisto mať reálne očakávania. Premýšľajte teda nad možnosťami, no nestúpajte do oblakov. Aj keď je to príjemné, mohlo by vám to priniesť len sklamanie a frustráciu.

Mantra: ,,Energiu vlievam s radosťou do všetkého, čo tvorím.“

Mohlo by sa ti páčiť

Viac z kategórieHoroskopy