Ako často ješ? Raňajkuješ? Nejedávaš po 20. hodine večer? Vypiješ za deň viac ako 2 litre tekutín?

Strava je dôležitá a pohyb taktiež, to ti nemusíme pripomínať. Leto sa nezadržateľne blíži a my začíname panikáriť, pretože náš šatník zaplnilo farebné letné oblečenie, ktoré odhaľuje všetko, čo sa na nás v zimných mesiacoch prilepilo. 

Ako však dosiahnuť, aby sme boli do leta fit a aby sme v plavkách vyzerali naozaj dobre? Skús to ako Aďka, Maťka a Lucka, ktoré sa zapojili do premeny My Happy nuMe.  Tieto dámy si povedali, že vo svojom živote potrebujú zmenu, a to nie len fyzickú! Najviac doposiaľ schudla Aďka (- 9,0 kg), potom Maťka (- 8,1 kg) a napokon Lucka (- 3,55 kg).

Ako vnímajú svoju zmenu naše dámy? 

Maťka je 32 ročná zdravotná sestra na materskej, ktorá už dlhšie bojovala s nadváhou. Jej najväčším problémom bolo kolísanie hmotnosti nedodržiavaním správnych stravovacích návykov. Zvykla si však na tré­ningy aj stra­vo­va­cie ná­vyky s nuMe, čo viedlo k tomu, že už nebý­vala toľko hladná. „Cítim sa sebavedomejšie. Moje okolie si začalo všímať zmeny a pozitívne ohlasy sú pre mňa veľkou motiváciou ísť ďalej. Som nadšená, že som objavila nové možnosti nízkokalorického stravovania s nuMe a pridaný kolagén do týchto produktov mi nielen zlepšil pleť, ale aj kvalitu vlasov. Každé ráno sa prebúdzam so skvelým pocitom a počas dňa som plná energie. Môj manžel je na mňa hrdý a veľmi ma podporuje. Na jeho názore mi nesmierne záleží a každý jeho kompliment mi dáva silu ísť ďalej,“zdôverila sa nám Maťka.

Aďka pracuje v stravovacom zariadení, kde ochutnávanie jedla popri práci je každodennou realitou. Prešli dva mesiace premeny MY HAPPY nuMe a Aďka si tento zlozvyk už ani nepamätá. V práci má vždy so sebou nuMe multifunkčný šejker, v ktorom si pripravuje nuMe diétne nápoje alebo diétnu polievku s kolagénom, a tak nemá potrebu ochutnávať iné jedlá.

View this post on Instagram

Naše nuMe dámy sa blížia k záveru ich trojmesačnej premeny MY HAPPY nuMe🙌 Pozrite sa na ich pokroky po dvoch mesiacoch. Maťka a Aďka schudli o dve konfekčné čísla a s veľkou motiváciou a energiou pokračujú ďalej. Lucke sa váha pohla, avšak v jej prípade je veľmi dôležité uvedomiť si, že kľúčom k úspechu je správne a zdravé stravovanie, disciplína a vytrvalosť. Nestačí povedať, že chceme schudnúť 20 kilogramov. Prečo? Ak povieme, že chceme schudnúť, okamžite sme sa zaviazali ku krátkodobému účinku. Ak hovoríne o zmene životného štýlu, znamená to dlhodobý výsledok. Nezabúdajme, že sme to, čo jeme.💭 Nadbytočné kilogramy nie sú príčina, ale následok našich činov. Sústreďme sa na činy a nie na dôsledky a začnime cestu celkovej premeny💞 #newweek #newchallenge #výzva #zdravechudnutie #motivácia #motivationmonday

A post shared by nuMeSlovakia (@numeslovakia) on

Na produkty nuMe si rýchlo zvykla. Stravuje sa pravidelne 6x denne. Jej denné menu, tak ako u Maťky, pozostáva zo 4 nuMe jedál a 2 zdravých bežných jedál, a preto počas dňa vôbec nepociťuje hlad.

Forma diéty a pohybu závisí od každého jednotlivca. V prípade našej Lucky, ktorá si pokazila svoj metabolizmus nepravidelným stravovaním predchádzajúcimi snahami o chudnutie, to zatiaľ ide pomalšie.

Za­čala pra­vi­del­nej­šie jesť po men­ších por­ciách. Na ra­ňajky si rada dá nuMe buď ako ná­poj alebo si s veľ­kou ob­ľu­bou pri­praví nuMe di­étny ná­poj s hus­tej­šou kon­zis­ten­ciou. Keď si popri všet­kom zhone ráno ne­stíha pri­chys­tať niečo na obed do práce, veľmi rýchlo sa vy­nájde s nuMe di­ét­nym ná­po­jom alebo ze­le­ni­novú po­liev­kou. Mul­ti­funkčný nuMe šej­ker ne­smie chý­bať ani v jej ka­belke.

Kľúčom k zdravému stravovaniu je konzumácia správneho množstva kalórií k aktivite, akú sme vydali. Je dôležité, aby sme vyvážili energiu, ktorú prijmeme, s energiou, ktorú vydáme. Ďalšou vecou je, že by sme mali jesť širokú škálu vitamínov minerálov a vlákniny, aby sme sa uistili, že docielime rovnováhu a že naše telo dostane všetky živiny, ktoré potrebujeme. To pochopila aj Lucka, ktorá prehodnotila svoj životný štýl a stravovacie návyky a vďaka nuMe je pravidelne.

Aj ty môžeš začať účinne meniť a formovať svoju postavu súhrnom cvikov na chudnutie zameraných na bruško, ruky, zadok a nohy, pomocou ktorých si naše tri dámy formujú vytúženú postavu. A aby sme ťa motivovali ešte viac, prezradíme ti aj vzorový jedálniček jedného dňa našich dievčat, ktorý im pomohol ku zmene stravovacích návykov a aj k úbytku nadbytočných kilogramov.

V čom sa Aďka, Maťka a Lucka zhodli?

Všetky tri dámy sa zhodli v tom, že zmena životného štýlu, ktorú podstúpili, im zmenila život, zlepšila rodinné vzťahy a že si viac vážia samy seba. Cítia sa sebavedomejšie, naučili sa pravidelne stravovať 6-krát za deň, majú dostatok energie, majú krajšiu pleť, vlasy a tešia sa zo svojho úspechu i z toho, že si môžu kupovať nové, menšie oblečenie. Navyše, rýchla príprava, výhody a výborné chute produktov nuMe im vyhovujú až do takej miery, že aj po skončení premeny budú súčasťou ich životného štýlu.

nuMe di­étna strava pred­sta­vuje ino­va­tívny spô­sob chud­nu­tia a cel­kovú zmenu ži­vot­ného štýlu po­mo­cou veľmi níz­ko­ka­lo­ric­kej di­éty. Denné menu ob­sa­huje 6 por­cií nuMe di­ét­nych ná­po­jov, po­lie­vok a ty­či­niek s ko­la­gé­nom, ktoré úplne na­hra­dia ce­lo­denný prí­jem stravy a za­bez­pe­čia 100 % vi­ta­mí­nov, mi­ne­rá­lov a vlák­niny s mi­ni­mom ka­ló­rií po­treb­ných pri zdra­vom chud­nutí. Každá por­cia nuMe pro­duk­tov je obo­ha­tená o ko­la­gén, ktorý pris­pieva po­čas di­éty k ob­no­ve­niu pev­nosti a pruž­nosti po­kožky. nuMe vý­ži­vový plán ob­sa­huje 1 – 8 týž­dňové di­étne ba­líčky, ktoré budú do­pl­nené je­di­neč­ným nuMe tré­nin­go­vým sprie­vod­com (NBG).

Chceš tiež zmeniť svoj život, byť do leta fit a zažiariť novými krivkami? Využi 20% zľavový kupón  špeciálne pre čitateľky odzadu.sk a urob prvý krok na svojej ceste premeny! 

Článok vznikol v spolupráci s nuMe

Prihlasujem do newslettera...

Dostávaj najlepšie novinky z Odzadu

Prihlásením sa do newslettera súhlasíte s podmienkami ochrany súkromia.