Myslíš si, že hovoríš spisovne a ovládaš gramatiku naozaj dobre? Instagramový profil „Hovorme spisovne“ ťa možno presvedčí o opaku. Venuje sa totiž slovenským frázam, ktoré používame v bežnej reči aj napriek tomu, že nie sú správne.

Tvojou úlohou bude z dvoch výrazov určiť ten, ktorý je podľa teba gramaticky aj spisovne správny. Aj keď si mávala zo slovenčiny jednotky, pri niektorých sa možno predsa len nachytáš.

Ktorý z týchto dvoch výrazov je spisovne správny?

Správne! Nesprávne!

Áno, na konci by sa po správnosti malo písať písmeno M, aj keď sa často stretávame s písmenkom N.

Ktorý z týchto dvoch výrazov je spisovne správny?

Správne! Nesprávne!

V ženskom rode sa táto osoba nazýva tetovačka. Ide o rovnaký názov, ako sa používa pre dočasný obrázok.

Ktorý z týchto dvoch výrazov je spisovne správny?

Správne! Nesprávne!

Strúhatko alebo struhátko je čechizmus. Rovnako ako slová chodítko, tlačítko alebo lehátko.

Ktorý z týchto dvoch výrazov je spisovne správny?

Správne! Nesprávne!

Kočiar pomenúva ľahký, obyčajne štvorkolesový dopravný prostriedok ťahaný koňmi. Synonymum k nemu je koč.

Ktorý z týchto dvoch výrazov je spisovne správny?

Správne! Nesprávne!

Keďže ide o prídavné meno zložené zo slov blaho a darovať, dĺžeň patrí na iné miesto než sa zvykne objavovať. Inak by to bolo odvodené zo slova "dár".

Ktorý z týchto dvoch výrazov je spisovne správny?

Správne! Nesprávne!

Ide o nesprávne použitie predložky. Po správnosti by sa mala použiť aj príslovka spolu, teda "spolu na úhradu". Chybou je aj výraz "k odberu". Mal by sa používať "na odber".

Ktorý z týchto dvoch výrazov je spisovne správny?

Správne! Nesprávne!

Zámeno koho používame vtedy, ak sa pýtame na osobu. Zámená čí, čia, čie používame pri vyjadrení vlastníckeho vzťahu predmetu k osobe.

Ktorý z týchto dvoch výrazov je spisovne správny?

Správne! Nesprávne!

Sloveso udeliť má význam "dať" (ako výhodu, titul...) a spája sa s niečím pozitívnym. V prípade trestu či pokuty (niečo negatívne) je správne použiť sloveso uložiť, prípadne dať.

Ktorý z týchto dvoch výrazov je spisovne správny?

Správne! Nesprávne!

Môže sa použiť aj slovo kúsok. Sústo je nespisovné slovo.

Ktorý z týchto dvoch výrazov je spisovne správny?

Správne! Nesprávne!

Do slovenčiny sa toto slovo dostalo s krátkym "o". V češtine je spisovný výraz jóga.

Ako dobre ovládaš gramatiku? Uhádni, ktorý z dvoch výrazov je spisovne správny
NECHALA SI SA RIADNE NACHYTAŤ.
Gramatika nie je tvojou silnou stránkou. Vyzerá to tak, že v bežnej reči používaš väčšinu nespisovných výrazov.
MOHLO TO BYŤ AJ LEPŠIE.
Niektoré spisovné výrazy poznáš, no niektoré hovoríš nesprávne. Pozri si profil na Instagrame a naučíš sa mnoho ďalších výnimiek.
GRAMATIKU OVLÁDAŠ NA VÝBORNÚ.
Nenechala si sa nachytať. Poznáš spisovné výrazy a vieš, ktoré by sa po správnosti mali naozaj používať. Tvoja slovenčinárka by na teba bola určite hrdá.

Zdroj: Instagram/hovorme.spisovne

Prihlasujem do newslettera...

Dostávaj najlepšie novinky z Odzadu

Prihlásením sa do newslettera súhlasíte s podmienkami ochrany súkromia.