Každá a jedna máme ne­do­ko­na­losti, drob­nosti, ktoré by sme na sebe rady zme­nili. Ak si svoj­ská a vy­my­káš sa dneš­ným ide­álom, tu je pre teba pár ve­se­lých ilus­trá­cií, ktoré ti ukážu, aké skvelé je byť iná a to, že tvoje ne­do­ko­na­losti sú v sku­toč­nosti krásne.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

Všetky sme krásne presne také, aké sme. Tak pre­staň svoje ne­do­ko­na­losti skrý­vať, ukáž ich a nos ich s hr­dos­ťou.

Ilus­trá­cie: pla­netp­ru­dence.com

Komentáre