pexels.com

Mlieko a med je zbierka poézie a prózy od Rupi Kaur o láske, strate, traumách, zneužívaní, uzdravovaní a ženskosti. Je rozdelená do štyroch kapitol a každá z nich plní inú úlohu. Vyrovnáva sa s rôznymi bolesťami. Lieči rôzne zármutky. Táto kniha sa stala jedna z našich najobľúbenejších a ak nevieš, aký darček dať kamarátke alebo ako sa potešiť, táto kniha ti rozhodne dvihne náladu a možno aj vylieči tvoju boľavú dušu.

 

láska príde
a keď sa láska do­staví
láska ťa po­drží,
láska ťa bude vo­lať po mene
a ty sa bu­deš
nie­kedy roz­tá­pať
láska ťa bude bo­lieť ale
láska na teba ni­kdy ne­bude zlá
láska ne­bude hrať žiadne hry
lebo láska vie, že ži­vot
už bol bez­tak dosť drsný

idea toho, že
sme schopní lásky
ale stále si zvo­líme
byť to­xic­kými

 

ne­odišla som preto, že
som ťa pre­stala mi­lo­vať
od­išla som preto, že čím
dl­h­šie som zo­stá­vala, tým me­nej
som mi­lo­vala seba

ne­mu­síš ich
pri­mäť, aby ťa chceli
oni ťa mu­sia chcieť sami

ak by som len ve­dela,
ako vy­zerá bez­pe­če­nie
strá­vila by som me­nej času
v ná­ru­čiach, ktoré ním ne­boli

ne­zmýľ si
soľ s cuk­rom
ak chce
byť s te­bou
tak bude
je to tak jed­no­du­ché

Mohlo by sa ti páčiť

Viac z kategórieLife