Na aké nechty sa oplatí vsa­diť?

Na­job­ľú­be­nej­šou far­bou nad­chá­dza­jú­ceho ob­do­bia sa stane šedá. Po­u­ká­zalo sa na to už na mód­nej pre­hliadke ná­vrhara Phil­lipa Lima na New Yorks­kom týždni módy v sep­tem­bri, kedy mali všetky mo­delky na­la­ko­vané nechty še­dou dy­mo­vou far­bou.

Mimo sveta módy sa javí šedá ako zvláštna a po­chmúrna farba, najmä na nech­toch. Na jar či leto ženy oveľa rad­šej vo­lia pas­te­lové alebo živ­šie farby. Sivá však vy­zerá vždy sexy a trendy – a v tomto roku bude na­ozaj naj­viac trendy. Tak­tiež pek­nou zme­nou po­čas jari a leta. Keďže má šedá množ­stvo od­tie­ňov, dá sa s ňou na­ozaj vy­hrať. Zvo­líš šedú ma­ni­kúru aj ty?

Zdroj: the­talko.com

Komentáre