Nájdi si niekoho, kto je hrdý na to, že ťa má.

Nájdi si niekoho, kto je hrdý, že ťa môže nazvať svojou partnerkou. Nájdi si niekoho, kto je ochotný podporovať tvoje sny. Nájdi si niekoho, kto je trpezlivý. Nájdi si niekoho, kto bude znášať tvoje nálady a bude ich chápať. Nájdi si niekoho, kto z teba robí lepšieho človeka. Nájdi si niekoho, kto miluje tráviť čas s tebou. Nájdi si niekoho, pri kom sa budeš cítiť sama sebou. Nájdi si niekoho, kto bude dbať na to, ako sa cítiš. Nájdi si niekoho, pre koho budeš prioritou.

“Láska musí byť vá­šen, po­sad­nu­tosť, niečo, bez čoho sa nedá žiť. Stra­tiť hlavu, za­mi­lo­vať sa do nie­koho, zo­ša­lieť a to isté spra­viť jemu. A ako ho nájsť? Len po­čúvni, čo ti ho­vorí srdce. Pre­tože pravda je, že nemá zmy­sel žiť a toto ne­spoz­nať. Prejsť tú cestu a ne­poz­nať lásku, to je ako ne­pre­žiť vô­bec nič.” – Ant­hony Hop­kins

„Láska na jed­nej strane ne­stačí. Ne­ot­vorí sa duša jed­ného tomu, kto nie je ochotný ot­vo­riť tú svoju. Láska je dia­lóg a nie mo­no­lóg.“ – Oriana Fal­laci

Nájdi si niekoho, kto sa bude zaujímať o tvoje zdravie. Nájdi si niekoho, kto bude chcieť s tebou stráviť svoju budúcnosť. Nájdi si niekoho, kto ťa bude chcieť jedného dňa nazvať manželkou. Nájdi si niekoho, kto ťa bude milovať bez podmienok. Nájdi si niekoho, pre koho láska znamená obeta a radosť.

Nájdi si niekoho, kto sa bude s tebou chcieť smiať, no aj plakať. Nájdi si niekoho, pre koho sa oplatí zabojovať o svoje šťastie. Nájdi si niekoho, kto ťa bude podporovať a milovať, bez toho, aby ti niečo vyčítal.

„Krásu môže člo­vek po­znať a za­mi­lo­vať sa do nej be­hom ho­diny, a pre­stane ju mi­lo­vať ešte rých­lej­šie. Ale dušu sa člo­vek musí na­učiť po­znať. Verte mi, že nič na svete ne­dos­ta­nete bez práce, do­konca ani lásku, najk­rajší a naj­pri­ro­dze­nejší cit.“ – Z knihy Mi­lostné do­pisy slav­ných mužu, gróf Lev Tols­toj

Prihlasujem do newslettera...

Dostávaj najlepšie novinky z Odzadu

Prihlásením sa do newslettera súhlasíte s podmienkami ochrany súkromia.