Všetko má svoj význam, dokonca aj veci, ktoré robíme úplne automaticky a nijak sa nad nimi nezamýšľame. Napríklad aj také nosenie prsteňa. Rozmýšľala si niekedy nad tým, prečo nosíš prsteň na jednotlivých prstoch? Portál The Minds Journal priniesol vysvetlenie.

Najčastejšie nosíme prsteň na prstenníku, pričom ide predovšetkým o zásnubné prstene a obrúčky. Čoraz častejšie ale vidíme prstene aj na ostatných prstoch. Niekomu sa to tam jednoducho len páči, no aj za tým sa ukrýva opodstatnenie.

Odpovedz v našom kvíze a zisti, prečo si na nosenie prsteňov vyberáme jednotlivé prsty. Či ich nosíš na ľavej alebo pravej ruke, na tom veľmi nezáleží, význam ostáva rovnaký.

Na ktorom prste nosíš najradšej prsteň?

Photo by thiszun from Pexels

Na ktorom prste nosíš najradšej prsteň?
Na palci
Palec sa často vníma ako znak nezávislosti, flexibility a vôle. Nosenie prsteňa na palci preto symbolizuje silu charakteru, vôle a slobodu myslenia. Nosenie prsteňa na pravom palci je znakom ambiciózneho váhania, pričom nosenie na ľavom palci predstavuje skôr vnútorný konflikt. V súčasnosti sa prsteň na palci nosí ako symbol bohatstva.
Na ukazováku
Nosenie prsteňa na ukazováku je znakom sily a autority. V minulosti aj králi alebo hlavní kňazi nosili prstene na ukazováku, aby si vybudovali dominantné postavenie. Keďže je ukazovák symbolom ambícií, vodcovstva a autority, veľa ľudí nosí prsteň na tomto prste práve preto, aby posilnili svoje vodcovské schopnosti, sebaúctu a dôveru. Taktiež to môže byť znakom duchovnosti.
Na prostredníku
Je trochu neobvyklé nosiť prsteň na prostredníku, ide preto o symbol jedinečnej individuality. Je to znakom osobnej identity, sebaúcty, sebaanalýzy, krásy, zodpovednosti a životného poslania. Prsteň na prostredníku často nosí človek, ktorý hľadá rovnováhu vo svojom živote.
Na prstenníku
Prstenník je najčastejším prstom na nosenie prsteňov, prevažne obrúčok. Je to z dôvodu predpokladu, že prst je úzko spojený s tepnou, ktorá ho spája s naším srdcom. Nie je preto prekvapením, že predstavuje lásku, krásu, romantický vzťah, odhodlanie, vernosť, kreativitu a dobrodružstvo.
Na malíčku
Nosenie prsteňa na malíčku je znakom komunikácie, intuície a inteligencie. Ide o prezentáciu našich komunikačných zručností a spoločenského života. Naši predkovia sa domnievali, že nosenie prsteňa na tomto prste predstavuje nezávislosť a inteligenciu.

Zdroj: themindsjournal.com

Prihlasujem do newslettera...

Dostávaj najlepšie novinky z Odzadu

Prihlásením sa do newslettera súhlasíte s podmienkami ochrany súkromia.