Gentlemanstvo nie je niečo, čo by vymrelo. Je to niečo, čo sa vyvinulo. V minulosti bol totiž na mužov vyvíjaný tlak – či chceli alebo nie, museli sa tak správať. Pretože to tak robili všetci.

Každý si vysvetľuje gentlemanstvo inak, pre mňa osobne je to spôsob, akým muž ukáže, že sa o mňa vie postarať, že je veľkorysý a pozorný.

Môže to urobiť úplne jednoducho – ponúknuť mi kabát, keď mi je zima, otvoriť dvere, priniesť nečakane kvety, zaplatiť večeru. Alebo aj grandióznejším spôsobom – poslať mi darček, napísať báseň či ľúbostný list.

483d15756e540aae11a11ccc0a20f4c4