Ako isto dobre viete, dnes je 14. feb­ru­ára, teda svia­tok všet­kých za­mi­lo­va­ných, Va­len­tín.

Čo však ľu­dia, ktorí mo­men­tálne za­mi­lo­vaní nie sú a ne­majú ani stá­leho par­tnera? Aj pre nich sme si dnes pri­pra­vili člá­nok s ilus­trá­ciami, ktoré sa nesú v téme lásky, no na Va­len­tína sa po­ze­rajú z opač­nej strany. Čistá duša si pre vás pri­pra­vila dávku iró­nie, vtipu, ktoré sa nie­kedy tý­kali kaž­dého z nás. Ak ste sin­gle, ne­zú­fajte, buďte nad ve­cou a za­bavte sa na­prí­klad aj na týchto slov­ných hrač­kách.

1

foto: čistá duša
2

foto: čistá duša
3

foto: čistá duša
4

foto: čistá duša
5

foto: čistá duša
6

foto: čistá duša
7

foto: čistá duša
8

foto: čistá duša
9

foto: čistá duša
10

foto: čistá duša
11

foto: čistá duša

💩 #praz­dne­miesta #cis­ta­dusa

A post sha­red by čistá duša (@cista__dusa) on

 

Sle­dujte čistú dušu aj na Fa­ce­bo­oku alebo na Ins­ta­grame.

4 dlhybanner

 

Komentáre