Po­znáš to, vy­te­šená ne­cháš v ob­chode štvr­tinu vý­platy za vy­sní­vané do­tr­hané rifle, v hlave už spria­daš plány, že čo bude na obed na druhý deň z hľa­diska eko­no­miky do­mác­nosti a keď do­ne­sieš ten ume­lecký skvost hrdo do­mov príde tá otázka, ktorá vi­sela vo vzdu­chu už dávno…

To za TOTO si dala tie pe­niaze?

Nie, ne­fúka mi v nich na ko­lená…

Nie, ne­mám chrípku z toho, že ich no­sím…

Nie, na­ozaj som ich ne­tr­hala sama…

Nie, ne­viem to uro­biť z tých no­vých…

Áno, na­ozaj som za TOTO za­pla­tila…

Áno, na­ozaj sa mi to páči a mi­lu­jem ich! Na­priek tomu, že ten milý bez­do­mo­vec na za­stávke mi po­ve­dal, ci­tu­jem: „Aj tebe sa po­tr­hali? :-D“ 

Bo­yf­riendy, skinny či úplne kla­sic­kého strihu, hlavne po­tr­hané! To je trend mi­nu­lého a tohto roka. Aj v tomto prí­pade je móda be­ne­vo­lentná a do­vo­ľuje, aby si si mieru ex­tra­va­gan­cie ur­čila ty sama.

Nežne po­od­ha­lené ko­lienko, alebo rovno tak­mer celá noha – mož­ností je veľa.

Ja ich mi­lu­jem tak či tak, bez ohľadu na to či som v nich viac vy­zle­čená ako ob­le­čená…

A čo vra­víš na ne ty? Nájdu sa aj u teba?

https://www.ins­ta­gram.com/p/_KgO­FO­KIJq/?ta­ken-by=ami­liana_1026

Stre­ets­tyle via @fash__ad­dic­ted 📷 @zo­ran­nah 💋Check link in bio.

A post sha­red by @mi­lano_stre­ets­tyle on

https://www.ins­ta­gram.com/p/BFzRcfv­KIDp/?ta­ken-by=ami­liana_1026

OOTD sof­te­ning some se­ri­ous studs ⚡|| Fas­hi­oned­Chic.com/Dai­ly­De­tails or http://li­ketk.it/2qs47

A post sha­red by Erica Ho­ida • Fas­hi­oned­Chic (@fas­hi­oned­chics­ty­ling) on

To­day was a good day❤#torn­je­ans #ne­yt­he­bae #hap­pi­ness

A post sha­red by Anele Ney Zondo (@ne­yt­he­bae_sa) on

Roc­ker chic Sun­day ⚡️ || out­fit de­tails on Fas­hi­oned­Chic.com/Dai­ly­De­tails http://li­ketk.it/2piIH

A post sha­red by Erica Ho­ida • Fas­hi­oned­Chic (@fas­hi­oned­chics­ty­ling) on

Chunky knit + le­opard print 🐆➰

A post sha­red by Erica Ho­ida • Fas­hi­oned­Chic (@fas­hi­oned­chics­ty­ling) on

Ak sa ti páči Len­kina tvorba, nav­štív aj jej blog www.kin­go­fon­line.sk 🙂

Komentáre