Dlhá sukňa alebo le­gíny? Čip­ko­vané jemné veci alebo re­bel­ská čierna? Spý­tala som sa 10 mla­dých chla­pov do 30 ro­kov, aké ob­le­če­nie nás, ženy robí sexy podľa mu­žov.

Jano, 23: Le­gíny a blúzka. Roz­hodne! Av­šak pro­sím Vás, ženy, ne­noste ich k ele­gant­ným ve­ciam. Vtedy žena vy­zerá lacno. Je­dine na doma a na šport. Vtedy ste ne­sku­točne sexy!

Dá­vid, 21: Mne sa pá­čia naj­viac na žene krásne dlhé šaty. Ale aj tak naj­viac zbož­ňu­jem, keď nemá na sebe nič. Vtedy ste naj­viac sexy.

Mi­chal, 25: Kla­sické letné šaty voľné. Vtedy ste roz­hodne najk­raj­šie. Ale pro­sím, bez ba­le­rí­nok! Rad­šej žabky.

Samo, 20: Zbož­ňu­jem ženy cez leto s kra­ťa­sami, kde im trošku vi­dieť za­dok. Ale na­ozaj iba trošku. Je to sexi, nie je to lacné. Ale mám rád i dlhé voľné šaty alebo bielu voľnú blúzku. A keď máte od­ha­lené ra­mená a tro­chu kľúčnu kosť, je to strašne sexy.

zdroj: Photo by Jo­el­Valve on Unsp­lash.com

Ma­túš, 29: Le­gíny! Ale len na šport alebo ma­xi­málne doma. A hlavne ženu do toho, čo má nato po­stavu.
foto: tum­blr

Fi­lip, 19: Sexy musí byť dievča. Ob­le­če­nie je len do­pl­n­kom. Ale keď už mám po­ve­dať niečo, tak mi­lu­jem na žene tep­láky alebo le­gíny a k tomu voľná mi­kina. Vtedy ste aj zlaté a sexy.

Kubo, 22: Dlhá sukňa. Je to pekné, jemné a žena je vtedy na­ozaj krásne žen­ská!

Majo, 25: Biele tričko, con­versy a rifle. Vtedy ste sexy po­ho­ďáčky.

Peťo: Krátke šaty a vy­soké opätky k tomu. Aa­a­a­a­ach jaj !

Lu­káš: Pro­sím, noste viac vy­soké rifle!! Ste ne­sku­točne prí­ťaž­livé! A biele tričko k tomu.

Komentáre