Nie­kto mi raz pove­dal defi­ní­ciu pek­la: V tvoj posled­ný deň na tom­to sve­te sa stret­neš s člo­ve­kom, kto­rým si sa mohol stať.

Niekedy na to, aby si sa stal úspešným a priblížil sa k osobe, ktorou sa chceš stať nemusíš nutne do svojho života pridávať ďalšie veci, častokrát stačí niektoré zo svojho života odstrániť.

Je pár univerzálnych vecí, ktorých keď sa väčšina z nás vzdá môže dosiahnuť úspech. Aj keď samozrejme každého definícia úspechu sa môže líšiť. Na niektoré z nich sa môžeš vykašlať už dnes, zatiaľ čo u ostatných to môže potrvať o niečo dlhšie. Isté je, že to bude stáť za to.