1. Dôvera

Prvá a najzákladnejšia vec vo vzťahu. Tam, kde nefunguje dôvera, tam už je podľa mňa celý vzťah stratený. Ak tomu človeku neveríš, potom je zbytočné držať váš vzťah na žive. Lebo tam, kde nie je dôvera, tam už chýba aj láska. Ak nemáte voči sebe dôveru, všetko ostatné, čo je nižšie napísané je pre vás nepodstatné.

  1. Úprimnosť

Všetko so všetkým súvisí. Aj dôvera s úprimnosťou. Ak mu dôveruješ, potom si k nemu aj úprimná. Ak si k nemu úprimná ty, bude úprimný aj on k tebe. Vieš, že ti povie, ak sa bude niečo diať. Vieš, že ti povie, ak sa stane niečo zlé. Vieš, že ti nebude do očí klamať. Lebo ste k sebe úprimní, lebo si dôverujete a nepodkopávate si váš vzťah. Buďte k sebe úprimní a predídete tak zbytočným nezrovnalostiam.