Emocionálne inteligentní ľudia. Možno aj ty patríš do tejto skupinky, ktorá dokáže rozpoznať a hodnotiť svoje vlastné emócie, rovnako tak emócie ostatných. Emócie pre nich nepredstavujú problém, neoslabujú ich. Práve naopak, používajú ich ako silnú stránku. A toto je 11 vecí, ktoré ľudia s vysokou emocionálnou inteligenciou vo svojom živote jednoducho nedovolia.

Nedovolia, aby ich pocity boli ignorované či maskované

Emocionálne inteligentní ľudia sú si vedomí seba. Vedia, čo cítia, a uvedomujú si dôležitosť týchto pocitov – smútku, bolesti, hnevu, frustrácie, vzrušenia, radosti, blaženosti, zmätku atď. Namiesto maskovania emócií alebo snahy predstierať, že sú v pohode, aj keď nie sú, skutočne povedia, ako to je.

Nedovolia iným, aby určili ich hodnotu

Emocionálne inteligentní ľudia sami seba poznajú dostatočne na to, aby zastavili negatívne mienky, ktoré o nich majú ostatní. Vedia, že sa nemusia cítiť neisto – určujú si vlastnú hodnotu.

Nedovolia, aby im niekto iný hovoril, čo si majú myslieť alebo ako sa majú cítiť

Emocionálne inteligentní ľudia nemôžu byť ovládaní. Cítia sa sebaisto, myslia hlboko a nenechajú nikoho rozhodnúť, ako majú konať, alebo čo majú v danej situácii urobiť. Sú pánmi svojho života.

unsplash.com

Nedovolia, aby ostatní prehliadali ich obavy

Ani emocionálne inteligentní ľudia nie sú nebojácni, nikto nie je nebojácny. Namiesto toho, aby sa stali obeťou strachu alebo si mysleli, že musia odstrániť všetok strach, aby boli úspešní, emocionálne inteligentní ľudia vedia, že majú dovolené báť sa. Vedia, že preukazovanie strachu ich nerobí slabými ale práve naopak, odhaľuje ich ľudskosť.

Nedovolia, aby šťastie bolo ich jediným cieľom

Šťastie je úžasné, ale emocionálne inteligentní ľudia vedia, že získavanie šťastia nie je najdôležitejšou vecou. Prežiť život v celej svojej kráse a rozsahu je ešte dôležitejšie. Hľadanie šťastia môže byť nekonečné, pretože život má svoje neustále vzostupy a pády. Ale, emocionálne inteligentní ľudia sú viac než ochotní sa tešiť na nové skúsenosti a vziať na seba všetky emócie, ktoré prídu.

Nedovolia, aby emócie prevzali úplnú kontrolu nad ich životom

Ľudia s vysokou emocionálnou inteligenciou nie sú úplne ovládaní svojimi emóciami. Aj keď majú silný zmysel pre túto stránku ich osobnosti, dokážu sa riadiť rozumom a vedia, že emócie by ich nemali úplne ovládať.

Nedovolia, aby sa z nich stal niekto, kým nie sú

Takíto ľudia majú veľmi veľa pocitov a vyjadrovanie patrí medzi ich silné stránky. Aj napriek tomu však nezabúdajú, kým v skutočnosti sú a nikdy sa nedajú zlákať na niečo iné.

unsplash.com

Nedovolia, aby názor niekoho iného zmenil to, čo cítia

Pokiaľ ide o nesúhlasy alebo argumenty, často sa jeden človek pokúša zmeniť pocity druhého. Emocionálne inteligentní ľudia sú racionálni aj emocionálni.  Ak existuje niečo, o čom sú silne presvedčení a necítia potrebu zmeny, tak „útočníka“, ktorý sa ich snaží presvedčiť o opaku, ihneď spacifikujú.

Nedovolia, aby sa ich emócie stali bremenom

Emócia môže byť veľmi ťažká, ale emocionálne inteligentní ľudia vidia tento aspekt svojej osoby ako posilňujúci, nie ako zaťažujúci. Aj keď môžu cítiť veci hlbšie ako väčšina, majú pozitívny pohľad na vec. Vedia, že ich emocionálna inteligencia im pomáha vo vzťahoch, kariére a skúsenostiach.

Nedovolia, aby emócie prekročili prah reality

Emocionálne inteligentní ľudia dokážu rozlišovať medzi tým, čo je pravdivé a čo je výsledkom ich fantázie. Aj keď sú ich emócie hlbšie, nikdy sa nimi nenechajú zlákať natoľko, aby prekročili tenkú hranicu reality.

Nedovolia, aby boli obklopení negatívnymi ľuďmi

Vzťahy sú jedným z najdôležitejších aspektov života. Pokiaľ ide o emocionálne inteligentných jedincov, nemajú žiadny problém preosievať a odstraňovať tých, ktorí prinášajú iba negativitu a horkosť. Ľudia s vysokou emocionálnou inteligenciou sa rozhodnú obklopovať sa jednotlivcami, ktorí im pomáhajú rásť, ktorí ich podporujú a ktorí chápu ich pocity a perspektívy.

zdroj: thoughtcatalog

Prihlasujem do newslettera...

Dostávaj najlepšie novinky z Odzadu

Prihlásením sa do newslettera súhlasíte s podmienkami ochrany súkromia.