Des­ti­nyB­lue, vlast­ným me­nom Alice De Ste Croix, sa práve vďaka to­muto typu ume­nia do­káže vy­spo­ria­dať s dep­re­siou, kto­rej už nie­koľko ro­kov čelí. Svoje kresby zve­rej­ňuje už od roku 2004 a práve vďaka ich po­sols­tvu si zís­kava stále viac a viac fa­nú­ši­kov. Vy­ob­ra­zené po­stavy sú vý­plo­dom jej fan­tá­zie, no vkladá do nich toľko emó­cií, že sa s nimi vie sto­tož­niť mnoho ľudí, keďže každý si v nich nájde to, čo po­tre­buje.

This dra­wing is be­au­ti­fully, sca­rily re­la­table to too many pe­ople my age…. Cre­dit to Des­ti­nyB­lue from de­vian­tart.

#de­vian­tart #des­ti­nyb­lue #art #an­xiety #im­no­to­kay

A post sha­red by Char­lotte HS (@this­gir­li­son­fi­reyt) on

#Des­ti­nyb­lue

A post sha­red by So­lène Hu­idoux (@so­lene_hu­idoux) on

#des­ti­nyb­lue

A post sha­red by Brianna Gra­ham (@brianna_gra­ham_xx) on

Li­ked this 👍 🦉🎶❤️ #des­ti­nyb­lue

A post sha­red by 🖤αвdul­lαh q. ѕtαr (@aven­gerrrrz) on

Ter­ka­dang sa­ha­bat lah yang mem­bu­atmu men­jadi per­so­nal yang le­bih baik, ja­ga­lah DIA 😊 #des­ti­nyb­lue

A post sha­red by Is­moyo Hari Pra­se­tyo (@is­mo­y­ohp) on

#des­ti­nyb­lue

A post sha­red by misz💋sa­rahj (@misz.sai­iee) on

Do­n't ever take a fence down, un­til you know who and why they put it up. #des­ti­nyb­lue #like4like #li­ke­for­fol­low #anime #manga

A post sha­red by bruna Bran­dão (@de­sings_anime_ot­hers) on

#des­ti­nyb­lue #art #художество #картинка #необычно #часть

A post sha­red by Алексей (@fesr­tral) on

#des­ti­nyb­lue #fa­kin­git #one­fo­otin­fron­toft­he­ot­her

A post sha­red by Amy Fi­nes (@uto­piad­ream) on

zdroj: bo­red­panda.com