Či už si kresťankou alebo nie, určite to meno poznáš. Jána Pavla II. milovali všetci. Určite mi dáš za pravdu, že tento svätý Poliak mal v sebe neskutočné množstvo lásky pre každé stvorenie. Vedel, čo prináša život obyčajného človeka a súcitil s biednymi. Miloval svet a svet miloval jeho. Získal si srdcia obyčajných ľudí svojou krásnou jednoduchosťou. Pevne dúfam, že sa nad týmito krásnymi citátmi zamyslíš a objavíš v nich podstatu života – LÁSKU. Nechaj sa uniesť preč od svetského materializmu či egoizmu a objav v sebe povolanie milovať bez rozdielov a bez hraníc.

1. „Kto miluje, ten chce darovať seba samého.“

2. „Láska nie je len niečím spontánnym a inštinktívnym: je to rozhodnutie, ktoré treba neustále potvrdzovať. Keď muža a ženu spája pravá láska, každý z nich berie na seba osud druhého ako svoj vlastný, aj za cenu námah a utrpení, aby ten druhý mal život a mal ho v hojnosti.“

3. „Nijaká technika a nijaká inštitúcia nemôže nahradiť ľudské srdce, ľudské úsilie, keď ide o stretnutie s utrpením blížneho. Úcta k ľudskej dôstojnosti sa tak spája s láskou k trpiacemu človeku.“

4. „Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš.“

5. „Žene je zvláštnym spôsobom zverená radostná úloha viesť deti od najútlejšieho veku k objaveniu nadprirodzeného sveta. Žena má chápavé, citlivé a súcitné srdce, ktoré jej umožňuje dať láske jemnú a vecnú podobu.“

6. „Ani v budúcnosti sa nevybuduje nová civilizácia lásky, ak sa nezmení kvalita lásky.“

7. „Ste povolaní, aby ste napriek svojej chudobe obohatili svet.“

8. „Život nás učí že láska, manželská láska je základným kameňom každého života.“

9. „Základnou drámou človeka je to, že nedostatočne vníma zmysel života, že žije bez zmyslu.

10. „Potrebujeme nadšenie mladých. Potrebujeme radosť zo života, akú majú mladí. V nich sa odráža čosi z pôvodnej radosti, ktorú mal Boh, keď stvoril človeka.

Jeho múdrosť spočívala v láske, jeho láska spočívala v porozumení a jeho porozumenie bolo darom od Boha 🙂

Prihlasujem do newslettera...

Dostávaj najlepšie novinky z Odzadu

Prihlásením sa do newslettera súhlasíte s podmienkami ochrany súkromia.