Káva je proste skvelá, to všetci vieme. Niekto ju vidí ako každodennú nutnosť a pre niekoho je to skôr zriedkavá odmena po ťažkom dni. Či už si milovníčkou kávy alebo nie, určite si sa stretla s názormi na kávu ako napr. že je škodlivá, nemala by sa piť často pretože ti spôsobí zdravotné problémy alebo aj to, že ak ju budeš piť často, staneš sa na nej závislá. Samozrejme, že nemôžeš vypiť 6 šálok do dňa ale v malom množstve je káva liek. Tu je 6  spôsobov, ktorými ti pitie kávy zlepšuje zdravie:

1. Môže predĺžiť tvoj život

Štúdia Harvard Health Letter dokázala, že muži ktorí vypijú 2 až 3 šálky kávy denne majú o 10% menšiu úmrtnosť ako tí, ktorí kávu nepijú, u žien je toto percento vyššie až o 5%.

2. Zmierňuje bolesť hlavy

Kofeín je súčasťou liekov ktoré sú určené na zmiernenie bolesti hlavy. Pomáha telu spracovať tieto lieky ale aj samotná káva je alternatívnym liekom. Pravidelným pitím kávy dokonca znižuješ riziko bolesti hlavy. Takže v konečnom dôsledku je pre teba zdravšie dať si šálku kávy a určite aj chutnejšie ako tabletky.

3. Zvyšuje hladinu HDL (dobrého cholesterolu)

„Dobrý cholesterol“ bojuje proti kardiovaskulárnym ochoreniam a znižuje hladinu LDL teda „zlého cholesterolu“.

4. Obsahuje antioxidanty

Najznámejším zdrojom antioxidantov je jednoznačne ovocie. Ale vedela si že kávové zrniečka obsahujú približne toľko antioxidantov ako napr, čerešne?

5. Je dobrá pre tvoje zuby

V súvislosti so zubami ti skôr napadne, že káva zuby zafarbuje a žltnú po nej. Lenže káva tvojim zubom aj prospieva. Kofeín má antibakteriálne účinky, to znamená, že káva zabíja niektoré baktérie v tvojich ústach, ktoré môžu spôsobiť napr. nadmernú tvorbu zubného povlaku alebo vypadávane zubov.

6. Pi­tie je kávy je skve­lou pre­ven­ciou voči ra­ko­vine

Vedci zis­tili, že u star­ších ľudí, ktorí si denne dali 4 šálky kávy, bol vý­skyt ra­ko­viny kože nižší až o 20%. Vďaka bo­ha­tému ob­sahu an­ti­oxi­dan­tov však káva pô­sobí pre­venčne aj voči iným dru­hom ra­ko­viny. Káva taktiež zvy­šuje úro­veň hla­diny hor­mó­nov šťas­tia, čo je ne­za­ned­ba­teľ­ným fak­to­rom pri pre­ven­cii voči tým naj­zá­važ­nej­ším ocho­re­niam, kto­rých spúš­ťa­čom je stres.

 

Zdroj: the­minds­jour­nal.com

Prihlasujem do newslettera...

Dostávaj najlepšie novinky z Odzadu

Prihlásením sa do newslettera súhlasíte s podmienkami ochrany súkromia.