Unsplash/John Benitez, instagram/ellaine.engel.trauungen/

Slzy. Veľa ľudí sa za nich hanbí. Ale prečo? Lebo sú vraj prejavom slabosti. Nie, to nie sú. Slzy sú prejavom toho, že dokážeš cítiť. Ukazujú ľuďom, že aj ty si len obyčajný človek z mäsa a kostí a s citmi. Ľudská duša je krehká, rovnako tak aj psychika. Aj počas vzťahu samotného zažívaš rôzne dobré a zlé chvíle, kde sú slzy nevyhnutné, resp. potrebné.

Vzťah (manželstvo, priateľstvo) je dobrý príkladom, že človek prežije slzy radosti a šťastia alebo slzy smútku. Život ti stále prináša situácie, s ktorými sa musíš popasovať a ktoré sa nezaobídu bez sĺz. Každý sme jedineční a máme iný prah bolesti alebo citlivosti. Slzy sa u každého dostavia individuálne v závislosti od človeka, situácie. Ale slzy nemusia byť len prejavom slabosti a smútku. Určite si aspoň raz v živote kvôli toľkému šťastiu nedokázala slzy udržať a skrátka si sa rozplakala.

Množstvo ľudí takúto situáciu, že boli tak obklopení šťastím až začali plakať, zažilo. Nová štúdia, ktorá sa zameriavala na rozbor sĺz zozbierala dáta z 13 124 zúčastnených z viac ako 40 krajín. Účastníci danej štúdie boli požiadaní, aby si vybavili a popísali momenty, kedy sa u nich prejavili slzy šťastia. Následne analytici určili 4 typy sĺz šťastia.

1. SLZY LÁSKAVOSTI

Tento typ pozitívnych sĺz zažívaš vtedy, ak si v živote vystavená situáciám, ktoré prinášajú neočakávané množstvo láskavosti a výnimočnej lásky – ako napríklad počas svadieb. Časté pocity spojené s týmto typom pozitívnych sĺz sú teplo, komunita (spoločnosť) a súcit. Tieto slzy sú najčastejšie sa vyskytujúcim typom (tvorili až 55 % prípadov).

zdroj: instagram.com/andy_the_gaines

2. SLZY DOSIAHNUTIA

Slzy dosiahnutia sa ukazujú vo výnimočných chvíľach napr. pri nejakom víťazstve, ocenení. Často sa ale vyskytujú aj pri prekonaní nejakej životnej prekážky a (získanie zamestnania, odpútanie sa od negatívneho človeka). Hlavným pocitom spojeným s týmto typom sĺz je pocit pýchy a hrdosti. V danej štúdii sa tento typ vyskytol až u 29 % pozorovaných.

zdroj: instagram.com/bagchi_mb

3. SLZY KRÁSY

Tento typ sĺz sa vyskytuje vtedy, ak vnímaš niečo ako krásne, ohromné. Dobrými príkladmi sú veci ako prírodné zázraky a krásy, prežívanie nejakého umeleckého výkonu alebo pohľad na umelecké dielo. Najčastejším pocitom, ktorý vyvoláva tieto slzy je bázeň (úžas). Slzy krásy sa ale u pozorovaných ľudí vyskytovali iba v zastúpení 8 %.

zdroj: unsplash.com/John Benitez

4. SLZY ZÁBAVY

Posledným typom sĺz radosti sú slzy, ktoré sa často vyskytujú v mimoriadne vtipných situáciách. Myslíš na tú danú vtipnú vec a smeješ sa tak veľmi, až z toho začneš plakať. (Naj situácia je tá, kedy chceš vysvetliť prečo sa smeješ a skrátka to nie je možné :D). Hlavné pocity spojené s týmto typom sú zábava a ľahkosť, resp. odľahčenie. Táto forma sĺz bola pri štúdii najvzácnejšia, keďže sa vyskytovala iba u 3 %.

zdroj: unsplash.com/Jamie Brown

A NA ZÁVER …

Počas výskumu sa vyskytlo aj malé percento neidentifikovaných sĺz – teda nevedeli ich priradiť k žiadnej z vyššie spomenutých emócií. Taktiež bolo zistené, že na danú formu sĺz ovplyvňuje pohlavie alebo aj to, či si skôr individualista alebo naopak, máš rád komunitu a spoluprácu.

 

Zdroj: psychologytoday.com

Toto sa oplatí čítať

Viac z kategórieLife