Všet­ci veľ­mi dob­re vie­me, že v kolo­be­hu kaž­do­den­ný­ch povin­nos­tí sa naša pev­ná vôľa vytrá­ca rých­lej­šie, než by sme si žela­li. Prá­ve pre­to ti pri­ná­ša­me 21 skve­lý­ch tipov, kto­ré ťa udr­žia fit tak vo fyzic­kej ako aj dušev­nej rovi­ne aj tých naj­viac zanep­ráz­dne­ný­ch.

Nahraď sladkosti ovocím

Závislosť na sladkom poznajú asi mnohí z nás. Cukor je však pre naše telo škodlivý, preto by sme ho mali v čo najväčšej miere obmedzovať. Čo tak nahradiť sladkosti ovocím, ktoré je navyše bohaté na vlákninu?

Nikdy nenakupuj hladný

Určite to poznáš aj ty. Akonáhle ideš do obchodu s prázdnym žalúdkom, kúpiš všetko, na čo ti padne zrak. Aj mnohé štúdie dokázali, že ľudia, ktorí sa pred návštevou supermarketu najedli, nakupujú menej nezdravých produktov.

zdroj: pexels.com
pexels.com