Des­ti­nyB­lue, vlast­ným me­nom Alice De Ste Croix, sa práve vďaka to­muto typu ume­nia do­káže vy­spo­ria­dať s dep­re­siou, kto­rej už nie­koľko ro­kov čelí. Svoje kresby zve­rej­ňuje už od roku 2004 a práve vďaka ich po­sols­tvu si zís­kava stále viac a viac fa­nú­ši­kov. Vy­ob­ra­zené po­stavy sú vý­plo­dom jej fan­tá­zie, no vkladá do nich toľko emó­cií, že sa s nimi vie sto­tož­niť mnoho ľudí, keďže každý si v nich nájde to, čo po­tre­buje.

This dra­wing is be­au­ti­fully, sca­rily re­la­table to too many pe­ople my age…. Cre­dit to Des­ti­nyB­lue from de­vian­tart.

#de­vian­tart #des­ti­nyb­lue #art #an­xiety #im­no­to­kay

A post sha­red by Char­lie H-S (@this­gir­li­son­fi­reyt) on

#Des­ti­nyb­lue

A post sha­red by Sol🔥🔥 (@so­lene_hu­idoux) on

#des­ti­nyb­lue

A post sha­red by brianna lou­ise gra­ham (@brianna_gra­ham_xx) on

Li­ked this 👍 🦉🎶❤️ #des­ti­nyb­lue

A post sha­red by 🖤αвdul­lαh q. ѕtαr (@aven­gerrrrz) on

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

#des­ti­nyb­lue #fa­kin­git #one­fo­otin­fron­toft­he­ot­her

A post sha­red by Amy Fi­nes (@uto­piad­ream) on

zdroj: bo­red­panda.com

zdroj: bo­red­panda.com

zdroj: bo­red­panda.com

Komentáre