„Umenie zmýva z duší prach každodennosti.“

„Umenie je fikcia, ktorá nám umožňuje rozpoznať pravdu.“

„Každé dieťa je umelec. Problém je zostať umelcom aj keď vyrastie.“

„Úmysly v umení sú bezcenné. Španielske príslovie hovorí, že láska sa dokazuje činmi, nie slovami.“

flickr.com

„Príroda vie o kráse viac ako všetci ľudia.“

„Umenie nie je pravda, umenie je lož, ktorá nás učí chápať pravdu.“

„Umenie je vždy začať znova.“

„Chcel by som žiť ako chudobný človek s hromadou peňazí.“

„Každý by chcel rozumieť umeniu. Prečo sa nikto nepokúša rozumieť spevu vtáka?“

„Či sa to človeku ľúbi alebo nie, je nástrojom prírody. Nie je možné ísť proti prírode. Je silnejšia ako ktokoľvek z ľudí.“

„Dielo, ktoré človek vytvára, nie je nič iného ako forma denníka.“

Prihlasujem do newslettera...

Dostávaj najlepšie novinky z Odzadu

Prihlásením sa do newslettera súhlasíte s podmienkami ochrany súkromia.